Könyvtárunkról

Cím:

Eötvös József Főiskola
Gyakorló Általános Iskolája
Könyvtár
6500 Baja, Bezerédj u. 15.

Elérhetőség:

Telefon: 425-444/111
E-mail: gyaxika@freemail.hu

Elektronikus könyvtárunk (WEB-OPAC felület):  

Nyitvatartás:

Hétfõ
12:30 - 16:00
Kedd
12:30 - 15:30
Szerda
12:30 - 15:30
Csütörtök
12:30 - 15:00
Péntek
12:30 - 15:00
Szombat
-
Vasárnap
-

Szükség esetén munkaidõben (minden nap fél 8-tól) a nevelõk és a hallgatók igénybe vehetik a könyvtár szolgáltatásait.

Könyvtár típusa: iskolai könyvtár

Nyilvánosság: nem nyilvánosKönyvtártörténet

Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája néhány hónap híján egyidős a bajai tanítóképzéssel. Az első tanítási nap 1870. januárjában volt. Ekkor a tanítójelöltek és a 6-10 éves gyakorlósok azonos épületben, közös igazgatás alatt éltek.

A Tanítóképző Intézet 1886/1887-i értesítőjében már szó van a gyakorlóiskola könyvtáráról. Ekkor népkönyvtár néven már működött, alig gyarapodott.
1891/1892-ben 1 tanító tanított. 4 osztály tanult egy tanteremben.
Az intézményben 40 tanuló és 20 intézeti növendék folytatta tanulmányait.
Külön tanári (vezérkönyvek gyűjteménye) és ifjúsági (népiskolai tankönyvek) könyvtárrészt alakítottak ki.

Könyvtárunk kezdeményei ezekre az időkre nyúlnak vissza.

1959-től a tanítóképzés felsőfokúvá vált, a gyakorlóiskola pedig önálló épületbe, jelenlegi helyére, a vonatkertbe költözött. (Ebben az épületben előtte az Építőipari Technikum volt.)

Ekkor még csak 1-4. osztályos gyerekek tanultak a Gyakorló Iskolában. Az iskola könyvtára a főiskola könyvtárának letéti könyvtáraként működött. Állománya elfért egy kis terem fapolcain. Ez a kis terem a ma már lebontott, régi épületrészben volt. Helyileg a bejárattal szemben lévő rajzteremtől balra lévő kis teremben.

A kölcsönzési feladatot részmunkaidőben kollégák látták el:

A 60-as évektől Örkényi Dóra néni kezelte a szekrényekben elhelyezett könyvtárat.
1975-1977-ig Bánhidiné Papp Mária
1978/79-es tanévtől dr. Himpelmann Jánosné
1980/81-es tanévtől Salamon Jánosné, aki munkaidejének másik felében gondnoki teendőket látott el.

A könyvtár állománya ebben az időben 5000 kötet körül volt.

1977-től egy – különböző osztályokból, meghatározott szempontok alapján összeválogatott tanulókból álló – osztály tanulmányait a Gyakorló Általános Iskolában fejezhette be. Tehát nőtt a tanulólétszám és a könyvtári állomány is erőteljesen gyarapodott (kb. 1000-1200 kötet/év).

Időközben a rajzterem mögötti épületrész, amely régebben szolgálati lakás funkciót töltött be, megüresedett. A rajteremből nyíló udvarra néző termet salgópolcokkal berendezték, és Salamon Jánosné vezetésével működő könyvtár ide költözött át.

A tanulólétszámban és működési területben gyarapodó intézményben az egyre szaporodó gondnoki teendőket és a könyvtárosi munkát fél állásban már nem lehetett ellátni.

1985-ben az EJTF Gyakorló Általános Iskolája a minisztériumtól könyvtárosi státuszt kért és kapott. Az álláshelyre benyújtott Pap Imréné pályázatát dr. Juhász Károly főigazgató elfogadta. Az alkalmazás feltétele a tanítói diploma mellé a felsőfokú könyvtárosi végzettség megszerzése volt. Salamon Jánosné kényszerűségből átadta szívvel-lélekkel végzett könyvtárosi munkáját és segítette az utód betanulását. 1988. június 18-án sikerült a könyvtárosi végzettség megszerzése.
A gyakorlóiskola könyvtárát 1985-től Pap Imréné vezeti.

Dunainé Mészáros Éva, a főiskolai könyvtár akkori vezetője – arra hivatkozva, hogy az EJTF Gyakorló Iskolája függetlenített, könyvtár szakos könyvtárossal rendelkezik – kezdeményezte a könyvtár átadását.

1988. szeptemberében megkezdődött az átadást megelőző leltározás, amelyben ekkor már gyakorlatuk egy részét itt töltő könyvtár szakkollégista hallgatók is segítettek. Az átadás-átvétel megtörténte után egy újabb probléma adódott, a könyvtár túlzsúfoltsága. A szűk hely, a - csak létrával elérhető - magas salgópolcok, a könyvtári foglalkozásokhoz biztosított „ovis” székek (nagyobbak elhelyezésére nem volt lehetőség), a könyvtár nehéz megközelíthetősége mind akadályozták a könyvtár működését. Ezen a helyzeten az 1993-ban induló iskolabővítés segített. Azt a részt, amelyben eddig a könyvtár működött, a bővítés során le kellett bontani. A könyvtár állományát bedobozoltuk és az építkezés idejére a főiskolán lévő raktárhelyiségbe költöztettük.

1995-ben átadásra került az új épületszárny. Salamon Jánosné gondnoknak köszönhetően – aki szíve mélyén megmaradt könyvtárosnak – a könyvtárat az új épületszárny tágas, világos tetőterében alakították ki. A tűzoltóság egyezett bele legnehezebben a tetőtéri elhelyezésbe, de a tűzjelzők beszerelése segített a helyzeten. A raktárhelyiségből a könyvtár átköltözött jelenlegi helyére, a tetőtérbe. Azóta a könyvtár folyamatosan gyarapszik. A beköltözéskor tágasnak tűnő teret lassan betölti.

1996-ban a könyvtár a Soros Alapítványhoz pályázatot nyújtott be. Az Alapítvány 1997. októberében értesítette az iskolát, hogy 533.373,-Ft támogatást nyert. A támogatás összetétele:

· Multimédiás számítógép tartozékokkal (monitor, billentyűzet, egér)
· Fax-modem
· Internet hozzáférés
· Laser nyomtató
· Szirén könyvtári program és adatbázis
· Súgó pálya és képzésválasztást segítő CD-ROM
· 50.000,-Ft pénzügyi támogatás szoftverbeszerzésre

A pályázaton nyert eszközökkel és programmal elkezdődött a könyvtár állományának számítógépes feldolgozása. A munkát pályakezdő fiatalok bevonásával sikerült felgyorsítani. Azóta többször pályáztunk. Eleinte a Soros Alapítványtól, majd a Bács-Kiskun Megyei Közoktatási Közalapítványtól nyertünk támogatást hardver és szoftver eszközökre, könyvtári bútorzatra, állományfejlesztésre.

A 2001/2002-es tanévtől a 2006/2007-es tanévig az integrált felsővárosi tagintézmény is a vonatkerti gyakorló irányítása alá tartozott.
Az integráció idején az ottani könyvtár vezetésével is iskolánk könyvtárosát bízták meg.

A könyvtári munkát segítő alkalmazottak egyéb iskolai feladataik mellett a könyvtári adminisztráció nagy részét is elvégezték.
       1999. 10. 01 – 2010. 04. 24-ig Mogyorós Annamária,
       2010. 09. 07 - 2011. 04. 24-ig Simon Csaba,
       2011. 04. 27-től Osztrogonácz Miklós látja el ezt a feladatot.

Jelenleg a könyvtár állománya 35 ezer kötet körül van. Kiemelt feladatunknak tekintjük az AV-anyagok: CD, DVD, CD-ROM… stb.; nyelvi, zenei és néprajzi dokumentumok beszerzését. A kollégák számára 3, a könyvtárosok munkájához 2 számítógép áll rendelkezésre. A teljes címleltári állomány számítógépes feldolgozása megtörtént. A könyvtár állományában interneten, a Szirén program segítségével, illetve a részleges cédulakatalógus segítségével lehet keresni. A kölcsönzés is számítógépen a Szirén program segítségével történik.

2007 tavasza óta lehetősége van az iskola 4-8. osztályos tanulóinak a könyvtárban számítógép-használatra, internetezésre. Ehhez 7 számítógép áll rendelkezésükre.

A ma már jól felszereltnek számító könyvtár dolgozói a kölcsönzésen, a nevelő munka segítésén, a könyvtári foglalkozásokon, a könyvtárban tartott szakórák segítésén, a hallgatói gyakorlati képzésen túl mindent megtesznek azért, hogy a könyvtár információs központ jellege erősödjék.

Frissítve: 2013. január 24-én.

Pap Imréné